Czech Green Energy s.r.o.

Pod jménem Czech Green Energy spojujeme naše know-how s investiční silou finanční skupiny DRFG ve výstavbě a dlouhodobém pronájmu FVE na komerčních nemovitostech bez dotací a bez potřeby kapitálové participace vlastníka nemovitosti. Máme za sebou více než 10letou zkušenost s projekty v oblasti obnovitelných zdrojů. Pod značkou CPG – Czech Power Generation poskytujeme komplexní poradenské služby v energetice.

Naše nabídka

Nabízíme realizaci projektů výstavby FVE. Projekty jsou kompletně financovány finanční skupinou DRFG bez investičních a provozních dotací. Nejsou proto potřeba žádné investice ze strany zájemce.

FVE stavíme ve spolupráci se zkušenou realizační společností SolidSun, která instalovala již 70 MWp FVE. Součástí dodávky je projektová dokumentace včetně statického posudku, kompletní montáž, zapojení do distribuční soustavy, a následný provoz a servis technologie.

Vhodná velikost projektů je minimálně 200 kWp (cca 1 200 m2), přičemž elektrická energie je určena do přímé spotřeby v místě výroby – přetoky do distribuční soustavy minimalizujeme.

Vhodnými objekty k montáži jsou výrobní podniky, ideálně s minimálně dvousměnným provozem, ale realizujeme FVE i na obchodních centrech nebo retailových parcích.

Zafixujeme cenu části spotřeby elektrické energie na 16 let, a to s indexací pod stávající mírou inflace. 

Po 16 letech dojde k bezplatné výměně střídačů a následně bezplatnému přechodu FVE do majetku nájemce technologií. Z životnosti technologie 25 – 30 let generuje FVE polovinu tohoto času elektrickou energii zdarma. Degradace technologie je cca 0,5 % ročně.

Naše vize

  • V době rostoucích cen emisních povolenek a odstavování jaderných bloků v Německu jsme přesvědčeni o budoucím růstu cen silové elektrické energie, distribuce i daní.
  • Využívání vlastního nebo dedikovaného FVE zdroje v místě výroby bez dotací představuje ekonomicky výhodnou variantu ke standardnímu odběru 100 % elektrické energie ze sítě.

Benefity pro zákazníka

  • Fixace ceny elektrické energie. Na rozdíl od klasického dodavatele elektrické energie si díky FVE lze zafixovat cenu části své spotřeby na 16 let let.
  • Bezplatný přechod FVE do majetku. V případě zájmu může přejít FVE do majetku vlastníka budovy / nájemce technologií po 16 letech.
  • Nákladová daňová uznatelnost v případě pronájmu technologie.
  • Struktura operativního leasingu. Zajímavější varianta vhodná pro společnosti, které nechtějí nebo nemohou investovat do dlouhodobého hmotného majetku.